#BrowDrama Loader

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI L’OREAL
"#BrowDrama"

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Campania Promotionala "#BrowDrama" (denumita in continuare “Campania”) este organizata si desfasurata de catre S.C. L’OREAL ROMANIA S.R.L. (denumita in continuare "Organizatorul"), o societate comerciala din Romania, cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca, nr. 169, corp A, et. 6, Floreasca Business Park, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6064/1997, avand codul unic de inregistrare 9638038, avand numarul de notificare la ANSPDCP 331.

1.2. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial al Campaniei (“ Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”).

1.3. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, pe website-ul www.browdrama.ro, de asemenea Regulamentul poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. de mai sus, pe toata durata de desfasurare a Campaniei.

1.4. Website-ul si mecanismul Campaniei, baza de date aferenta derularii Campaniei si managementul castigatorilor sunt realizate si operate de catre si prin intermediul S.C. Syscom Digital S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Strada Carol Knappe, nr. 41, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/9256/2009, Cod unic de inregistrare RO25946293, avand numar de notificare la ANSPDCP 12320, denumita in continuare “ Agentia Digitala”.

1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior, precum si prin notificarea autoritatilor competente, dupa caz, daca modificarile efectuate necesita o astfel de notificare.

1.6. Organizatorul si Agentia Digitala vor fi numite in continuare ori separat ca atare, ori impreuna ca “ societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei”.

1.7. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar prevederile Regulamentului vor prevala.

1.8. Aceasta Campanie nu este o loterie publicitara, asa cum este definita in legislatia din Romania, prin urmare participarea in cadrul acesteia nu presupune obligativitatea achizitionarii vreunui produs sau serviciu.

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania este organizata si se desfasoara in mediul online, pe website-ul www.browdrama.ro, prin aplicatia disponibila pe website.

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1 Campania se va desfasura in perioada 29 Octombrie, ora 00:00:00 – 29 Noiembrie 2015, ora 23:59:59 inclusiv (denumita in continuare “ Perioada Campaniei”).

3.2 Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

3.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia si de a anunta acest lucru public.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. Campania este deschisa participarii persoanelor fizice, de sex feminin, cu varsta de peste 16 ani, implinita la data inscrierii in Campanie, cetateni romani sau cetateni straini, cu domiciliul sau resedinta in Romania (denumite in continuare “Participante”).

4.2. La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:

a. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Organizatorului;

b. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Agentiei Digitale;

c. membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele a. – b. de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora);

d. persoanele de sex masculin;

e. persoanele a caror varsta este mai mica de 16 ani. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor cu varsta minima acceptata conform prezentului Regulament.

4.3. Intrucat prezenta Campanie se adreseaza si persoanelor ce au varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani, deci si minorilor, toate actele/faptele juridice ce presupun exercitarea capacitatii de folosinta a acestora trebuie realizate in asa fel incat aceste acte/fapte sa fie incheiate in mod valabil, in conditiile legii. Organizatorul are dreptul de a nu acorda premii acelor castigatori pentru care actele/faptele juridice necesare potrivit prezentului Regulament Oficial nu sunt incheiate in conditiile legale ce asigura valabilitatea lor.

SECTIUNEA 5. DEFINITII, TERMENI SI MECANISMUL CAMPANIEI

Definitii Termeni

5.1 WEBSITE : www.browdrama.ro

5.2 Utilizatoare: persoana care acceseaza website-ul, care inca nu s-a inscris in cadrul prezentei Campanii.

5.3 Participanta : O participanta se identifica in mod unic in mecanismul Campaniei prin datele personale inregistrate in formularul de inscriere in Campanie.

5.4 Castigatoare : Participanta la Campanie careia i s-a atribuit un premiu prin mijloacele detaliate in prezentul Regulament. In cuprinsul prezentului Regulament, termenul echivalent declinat la genul masculin “castigator” este folosit pentru a defini din punct de vedere juridic calitatea respectivei persoane. Avand in vedere specificitatea prezentei Campanii precum si produsele pentru care se realizeaza prezentul demers promotional, premiile Campaniei pot fi castigate doar de catre persoane de sex feminin.

Mecanismul Campaniei

5.5 Mecanism: Pentru inscrierea in Campanie, fiecare utilizatoare trebuie sa acceseze website-ul www.browdrama.ro in Perioada Campaniei mentionata la art. 3.1. Dupa accesarea website-ului, in mod automat se va reda un video in care un personaj exprima una din cele 3 (trei) emotii: bucurie, mirare si tristete. Ulterior vizionarii acestui video, utilizatoarea trebuie sa aleaga in mod corect din cele 3 (trei) emotii, pe cea exprimata in video-ul vizionat. In situatia in care utilizatoarea identifica in mod corect emotia transmisa prin intermediul video-ului, acesteia ii va fi afisat un formular de inscriere pe care trebuie sa-l completeze cu datele personale complete si corecte, dupa cum urmeaza: nume, prenume, adresa de email, numarul de telefon personal si localitatea in care domiciliaza. In situatia in care utilizatoarea nu identifica in mod corect emotia exprimata in primul video, aceasta va avea posibilitatea de a viziona un al doilea video prin care acelasi personaj va exprima, din nou, o alta emotie pe care utilizatoarea trebuie sa o identifice dupa vizionarea video-ului. In situatia in care nici de data aceasta utilizatoarea nu identifica in mod corect emotia redata, aceasta va avea posibilitatea de a viziona pentru a treia oara un video in care acelasi personaj exprima o alta emotie pe care utilizatoarea va trebui sa o identifice, din cele 3 emotii disponibile ca variante. In situatia in care o utilizatoare nu reuseste sa identifice corect in niciuna din cele 3 (trei) incercari emotia transmisa, acesta nu va mai avea inca o incercare si nu se va putea inscrie in Campanie.

In situatia in care o utilizatoare vrea sa schimbe video-ul oferit automat spre vizionare, aceasta are posibilitatea de a selecta unul din celelalte clipuri video disponibile in platforma in vederea participarii in Campanie.

5.6 Pentru a participa la Campanie prin intermediul WEBSITE-ului, participantele trebuie sa:

a. acceseze website-ulwww.browdrama.ro in Perioada Campaniei mentionata la art. 3.1;

b. sa urmareasca imaginile redate prin intermediul video-ului si sa identifice in mod corect emotia transmisa prin intermediul video-ului;

c. dupa identificarea in mod corect a emotiei transmise prin video, va fi afisat un formular electronic, iar utilizatoarea trebuie sa completeze formularul electronic de inscriere in Campanie, asa cum este acesta afisat in aplicatie, respectiv:

· campurile obligatorii corespunzatoare numelui si prenumelui;

· campul obligatoriu corespunzator numarului de telefon mobil in format national de 10 cifre la care poate fi contactata participanta, in eventualitatea desemnarii acesteia drept castigatoare;

· campul obligatoriu corespunzator adresei de e-mail;

· campul obligatoriu corespunzator localitatii in care domicialiaza;

· campul obligatoriu pentru bifarea faptului ca au luat la cunostinta de prevederile prezentul Regulament Oficial, acordul pentru inregistrarea, prelucrarea datelor personale ce urmeaza a fi comunicate, si introducerea acestora in baza de date a Organizatorului in vederea participarii la Campanie;

  • campul optional pentru bifarea optiunii pentru inregistrarea, prelucrarea datelor personale ce urmeaza a fi comunicate, si introducerea acestora in baza de date a Organizatorului in scopuri de marketing.

5.7 Dupa completarea formularului de inscriere, participantele trebuie sa dea click pe butonul de inscriere in Campanie.

5.8 Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii sau completarea lor cu informatii/date inexistente sau incorecte duce la invalidarea inscrierii respective.

5.9 Pentru ca o inscriere in Campania promotionala prin intermediul website-ului www.browdrama.ro sa fie considerata valida, aceasta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

  • website-ul www.browdrama.ro sa fie accesat in Perioada Campaniei mentionata la art. 3.1;

· campurile obligatorii disponibile in formularul de inscriere sa fie completate cu date corecte si valide.

5.10 Fiecare inscriere prin intermediul formularului electronic de inscriere de pe website-ul www.browdrama.ro este validata preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare inscriere prin intermediul formularului electronic de inscriere pe website participanta va primi din partea Organizatorului un mesaj de confirmare.

5.11 O persoana identificata prin acelasi numar de telefon si/sau aceleasi date personale poate efectua mai multe inscrieri in cadrul prezentei Campanii.

5.12 Organizatorul isi rezerva dreptul de a dezvolta noi canale de inscriere, spre exemplu, dar fara a se limita la: mobisite, aplicatie Facebook, aplicatie Smartphone, etc. Aceste aplicatii vor contine acelasi formular electronic de inscriere si aceste inscrieri se vor supune in totalitate prezentului Regulament Oficial.

5.13 Pentru fiecare accesare a website-ului Campaniei, participantul va suporta costul accesului la internet.

SECTIUNEA 6. PREMIILE SI VALOAREA ACESTORA

6.1 In cadrul prezentei Campanii promotionale se vor acorda urmatoarele categorii de premii:

a. Premiul Saptamanal : Se va acorda 1 premiu constand intr-un pachet ce contine urmatoarele produse:

i. 1 bucata Mascara pentru sprancene Maybelline - Brow Drama – Bark Brown - 24 lei TVA inclus;

ii. 1 bucata Creion pentru sprancene Maybelline - Master Shape – Soft Brown - 19 lei TVA inclus;

iii. 1 bucata Fond de ten Maybelline - Dream Fresh BB – Medium - 31 lei TVA inclus;

iv. 1 bucata Ruj de buze Maybelline - Color Sensational – Red Sunset – 32,9 lei TVA inclus;

v. 1 bucata Mascara Maybelline - Colossal Go Extreme! Leather Black – 38 de lei TVA inclus.

Valoarea individuala a unui Premiu Saptamanal, este de 144,90 Lei cu TVA inclus, iar valoarea totala a premilor acordate in cadrul Campaniei este de 579,60 Lei cu TVA inclus.

b. Premiul Mare : Se va acorda la sfarsitul Campaniei 1 (un) Premiu Mare ce consta intr-o sedinta foto profesionala si va avea loc in Bucuresti. Castigatoarea va beneficia de servicii de make-up si hairstyle, exclusiv pe durata sedintei foto. Valoarea premiului Mare este de 550 lei cu TVA inclus.

6.2 Valoarea totala a premilor acordate in cadrul Campaniei este de 1.129,60 Lei cu TVA inclus.

6.3 Premiile saptamanale acordate in cadrul prezentei Campanii nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani.

6.4 Organizatorul isi rezerva dreptul, fara a avea obligatia, de a acorda contravaloarea Premiului Mare in bani, respectiv suma de 550 lei, moment in care va proceda la contactarea si anuntarea castigatoarei de aceasta optiune si va solicita acesteia sa trimita in termen de 3(trei) zile lucratoare prin e-mail sau fax o fotocopie a unui extras de cont bancar care sa nu fie mai vechi de 30 (treizeci) de zile calendaristice. Contul bancar trebuie sa fie in Lei si sa fie pe numele castigatoarei.

6.5 In situatia in care potentiala castigatoare nu are un cont bancar deschis pe numele sau, aceasta primeste un termen suplimentar de 2(doua) zile lucratoare pentru deschiderea unui cont bancar pe numele sau.

6.6 Termenul pentru punerea in posesie a Premiului Mare in situatia in care Organizatorul a decis acordarea contravalorii in bani a premiului mare, iar castigatoarea a fost de acord cu aceasta optiune, este de 60 de zile lucratoare de la data receptionarii extrasului de cont bancar transmis de catre castigatoare.

6.7 O persoana identificata prin acelasi numar de telefon si/sau aceleasi date personale, poate castiga maxim 1 (un) singur Premiu Saptamanal si Premiul Mare pe intreaga durata de desfasurare a Campaniei.

6.8 Daca in timpul Campaniei se inscriu mai putini participanti decat numarul premiilor, atunci premiile Campaniei ramase neatribuite vor ramane la dispozitia Organizatorului.

SECTIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR

Premiile Saptamanale

7.1. Premii Saptamanale acordate in cadrul prezentei Campanii se vor acorda prin extragere folosind un program informatic utilizand functii de extragere aleatorie. Se va acorda cate 1 (un) premiu saptamanal pentru fiecare din cele 4 (patru) perioade asa cum sunt detaliate in continuare:

a. extragerea pentru perioada 29 Octombrie – 08 Noiembrie va avea loc in data de 09 Noiembrie si vor participa toate inscrierilor valide efectuate in perioada 29 Octombrie – 08 Noiembrie;

b. extragerea pentru perioada 09 – 15 Noiembrie va avea loc in data de 16 Noiembrie si vor participa toate inscrierilor valide efectuate in perioada 09 – 15 Noiembrie, exceptand cele desemnate castigatoare la extragerea anterioara;

c. extragerea pentru perioada 16 – 22 Noiembrie va avea loc in data de 23 Noiembrie si vor participa toate inscrierilor valide efectuate in perioada 16 – 22 Noiembrie, exceptand cele desemnate castigatoare la extragerile anterioare;

d. extragerea pentru perioada 23 – 29 Noiembrie va avea loc in data de 30 Noiembrie si vor participa toate inscrierilor valide efectuate in perioada 23 – 29 Noiembrie, exceptand cele desemnate castigatoare la extragerile anterioare;

7.2. Pentru fiecare premiu saptamanal acordat in cadrul Campaniei se vor extrage cate 1 (un) castigator si 3 (trei) rezerve.

7.3. Extragerile vor fi efectuate de catre Agentia Digitala.

Revendicarea telefonica

7.4. Fiecare castigatoare a unui Premiu Saptamanal va fi contactata de catre reprezentantii Organizatorului pe numarul de telefon de pe care s-a inscris in Campanie, in termen de 48 ore de la desemnarea acesteia. In cazul in care aceasta nu poate fi contactata in acest termen (prin imposibilitate de contactare se intelege de exemplu dar fara a se limita la situatiile in care numarul de telefon nu este alocat, telefonul este inchis sau numarul respectiv nu poate fi contactat, nu se afla in aria de acoperire etc.), aceasta va fi invalidata, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.

7.5. Reprezentantul Organizatorului va comunica persoanei care va raspunde la apelul telefonic identitatea si scopul apelului si faptul ca este potentiala castigatoare a unui premiu, urmand a parcurge impreuna procedura de validare. Pentru evitarea oricarei neintelegeri, participantelor li se va comunica fara echivoc faptul ca acestea nu pot fi validate drept castigatoare ale unui premiu pana cand nu se indeplinesc anumite conditii. Apoi va solicita potentialei castigatoare acordul pentru introducerea si prelucrarea datelor personale ce urmeaza a fi comunicate, in baza de date a Organizatorului, in vederea atribuirii premiului si ii va solicita sa confirme participarea sa la Campanie si datele cu care s-a inscris in Campanie. In cazul in care castigatoarea confirma participarea sa la Campanie, ii vor fi solicitate numele, prenumele, data nasterii si adresa completa de livrare a premiului.

7.6. Neconfirmarea participarii la Campanie, constatarea neindeplinirii unor conditii de participare impuse prin prezentul Regulament sau refuzul castigatoarei, manifestat expres si neechivoc, cu privire la comunicarea datelor sale personale duce la invalidarea sa si pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.

7.7. Validarea este considerata efectuata daca se respecta concomitent urmatoarele conditii:

a. Numarul de telefon aferent inscrierii declarate castigatoare este corect si disponibil (participanta poate fi contactata);

b. Participanta revendica premiul la infoline in momentul in care este contactata si anuntata de potentialul castig, confirma inscrierea declarata castigatoare, isi da acordul pentru prelucrarea datelor personale in vederea atribuirii premiului si comunica datele sale personale.

7.8. Premiile vor fi puse in posesia castigatorilor validati prin intermediul unei firme de curierat, intr-un termen de maxim 30 de zile lucratoare de la data validarii.

Premiul Mare

7.9. Extragerea pentru Premiul Mare se va realiza din totalitatea inscrierilor valide efectuate in perioada Campaniei, dar care nu au castigat un premiu Saptamanal, prin intermediul unui program informatic automatizat utilizand functii de extragere aleatorie.

7.10. Pentru Premiul Mare al Campaniei, se va extrage 1 (un) castigator si 3 (trei) rezerve.

7.11. Extragerea va fi efectuata de catre Agentia Digitala in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la data incheierii Campaniei si se va realiza in prezenta unui notar public.

Revendicarea telefonica

7.12. Castigatoarea Premiului Mare va fi contactata de catre reprezentantii Organizatorului pe numarul de telefon de pe care s-a inscris in Campanie, in termen de 48 ore de la desemnarea acesteia. In cazul in care aceasta nu poate fi contactata in acest termen (prin imposibilitate de contactare se intelege de exemplu, dar fara a se limita la situatiile in care numarul de telefon nu este alocat, telefonul este inchis sau numarul respectiv nu poate fi contactat, nu se afla in aria de acoperire etc.), aceasta va fi invalidata, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.

7.13. Reprezentantul Organizatorului va comunica persoanei care va raspunde la apelul telefonic identitatea si scopul apelului si faptul ca este potentiala castigatoare a unui premiu, urmand a parcurge impreuna procedura de validare. Pentru evitarea oricarei neintelegeri, participantelor li se va comunica fara echivoc faptul ca acestea nu pot fi validate drept castigatoare ale unui premiu pana cand nu se indeplinesc anumite conditii. Apoi va solicita potentialei castigatoare acordul pentru introducerea si prelucrarea datelor personale ce urmeaza a fi comunicate, in baza de date a Organizatorului, in vederea atribuirii premiului si ii va solicita sa confirme participarea sa la Campanie si datele cu care s-a inscris in Campanie. In cazul in care castigatoarea confirma participarea sa la Campanie, ii vor fi solicitate numele, prenumele, data nasterii si adresa completa din actul de identitate.

7.14. Neconfirmarea participarii la Campanie, constatarea neindeplinirii unor conditii de participare impuse prin prezentul Regulament sau refuzul castigatoarei, manifestat expres si neechivoc, cu privire la comunicarea datelor sale personale duce la invalidarea sa si pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.

7.15. Revendicarea telefonica este considerata efectuata daca se respecta concomitent urmatoarele conditii:

a. Numarul de telefon aferent inscrierii declarate castigatoare este corect si disponibil (participanta poate fi contactata);

b. Participanta revendica premiul la infoline in momentul in care este contactata si anuntata de potentialul castig, confirma inscrierea declarata castigatoare, isi da acordul pentru prelucrarea datelor personale in vederea atribuirii premiului si comunica datele sale personale.

Prevalidarea electronica

7.16. Pentru validarea preliminara prin e-mail/fax a premiului, Organizatorului va solicita potentialei castigatoare sa trimita, in maximum 3(trei) zile lucratoare de la revendicarea telefonica, pe e-mail sau fax o fotocopie a actului de identitate.

7.17. Potentiala castigatoare are obligatia de a se asigura ca toate documentele solicitate si trimise prin fax sau e-mail sunt lizibile, iar informatiile pe care acestea le contin pot fi identificate cu usurinta.

7.18. In cazul in care termenul acordat nu a fost respectat sau daca potentiala castigatoare trimite documentatia specificata mai sus incompleta sau ilizibila, premiul este invalidat de catre Organizator, urmand a se proceda la contactarea rezervelor, in ordinea in care acestea au fost extrase, reluandu-se procedura de validare.

Beneficierea de Premiul Mare

7.19. Ulterior etapei de prevalidare electronica, daca totul a decurs conform Regulamentului, Premiul Mare este validat, iar castigatoarea este indreptatita sa beneficieze de premiul castigat.

7.20. Avand in vedere natura premiului, Organizatorul ii va comunica castigatoarei, prin apel telefonic si prin e-mail la adresa de e-mail specificata de castigatoare, in termen de 15 zile calendaristice 2 variante de programari disponibile (an, zi, ora, locatie) pentru sedinta foto.

7.21. Organizatorul are obligatia sa puna la dispozitia castigatoarei premiul intr-o perioada de cel mult 60 de zile calendaristice de la validarea finala a castigatoarei.

7.22. In situatia in care ziua si ora la care Organizatorul a facut rezervarea, nu mai corespunde cu disponibilitatea castigatoarei, Organizatorul va incerca reprogramarea sedintei foto fara a garanta faptul ca acest lucru va fi posibil, situatie in care castigatoarea va pierde dreptul de a beneficia de premiul castigat si nici nu va oferi castigatoarei contravaloarea Premiului Mare.

7.23. De asemenea, in situatia in care din motive independente de Organizator castigatoarea nu se va putea prezenta la data si ora confirmate de catre Organizatorului Campaniei, pentru a beneficia de premiul castigat, aceasta va pierde dreptul de a mai beneficia de respectivul premiu, fara a avea dreptul la o despagubire din partea Organizatorului.

7.24. In situatia in care castigatoare nu are domiciliul in Bucuresti, aceasta va trebui sa faca deplasarea in Bucuresti pentru a beneficia de Premiul Mare, situatie in care Organizatorul ii va deconta, la cerere, contravaloarea transportului in limita a 200 lei.

7.25. Tinuta pentru sedinta foto nu este asigurata de catre Organizator. Persoana desemnata castigatoare are responsabilitatea de a veni cu propria garderoba la sedinta foto.

Clauze diverse de validare si acordare a premiilor

7.26. Pentru acuratetea informatiilor si ulterioare verificari, toate comunicarile ce se vor derula intre Agentia Digitala si potentialii castigatori vor fi inregistrate si stocate.

7.27. In situatia in care unul sau mai multi castigatori isi vor exprima dezacordul cu privire la inregistrarea convorbirilor telefonice, Agentia Digitala va pune la dispozitia acestora un numar de fax sau adresa de e-mail, prin intermediul caruia pot comunica in forma scrisa. La randul lor, acestia au obligatia de a pune la dispozitia Organizatorului un numar de fax sau adresa de e-mail unde pot primi corespondenta.

7.28. In cazul in care castigatoarea unui premiu este o persoana lipsita de capacitatea de exercitiu ori are capacitate restransa de exercitiu, aceasta este indreptatita sa intre in posesia castigului numai in prezenta reprezentantului sau legal.

7.29. In situatia in care o minora cu varsta intre 16 si 18 ani va fi desemnata castigatoarea unuia dintre premiile Campaniei, aceasta va putea intra in posesia premiului numai cu acordul tutorelui legal sau al parintelui. In acest sens, reprezentantul legal va trebui sa puna la dispozitia Organizatorului in cadrul procesului de validare urmatoarele documente:

a. copie dupa actul de identitate al parintelui/reprezentantului legal si orice document din care sa reiasa calitatea de reprezentant legal al minorei;

b. copie dupa actul de identitate al minorei (certificat de nastere sau carte de identitate);

c. declaratie completata olograf prin care parintele/tutorele va declara ca a inteles continutul premiului si isi va exprima acordul privind participarea minorului la Campanie si acceptarea de catre parinte/tutore a premiului in numele minorului.

7.30. Castigatoarea unui premiu nu poate ceda premiul, in integralitatea sa sau partial, unei alte persoane.

7.31. Premiile oferite in cadrul Campaniei vor fi puse in posesia castigatoarelor doar pe teritoriul Romaniei si nu pot fi inlocuite cu alte beneficii.

7.32. De asemenea, in situatiile in care:

i. potentialele castigatoare sau rezervele extrase in cadrul prezentei Campanii nu indeplinesc toate conditiile din prezentul Regulament;

ii. ori o persoana identificata prin acelasi numar de telefon si/sau aceleasi date personale este desemnata castigatoare pentru doua sau mai multe premii din aceeasi categorie, premiile ce depasesc limita impusa in prezentul Regulament, mentionata la art. 6.4, se invalideaza si vor ramane la dispozitia Organizatorului.

7.33. In caz de invalidare, Organizatorul isi rezerva dreptul de a oferi premiul participantelor extrase ca si rezerve, in ordinea in care au fost extrase in lista de rezerve.

7.34. In cazul in care nici rezervele nu indeplinesc conditiile prezentului Regulament Oficial, premiile astfel neatribuite vor ramane la dispozitia Organizatorului.

7.35. In cazul in care o potentiala castigatoare nu doreste ca datele sale sa fie utilizate in activitati ulterioare de marketing direct realizate de Organizator prin agentii desemnate de acesta, aceasta va fi validata dupa procedura prevazuta in prezentul Regulament Oficial, iar datele sale personale nu vor fi utilizate in activitati ulterioare de marketing direct.

7.36. Validarea castigatoarelor Campaniei nu implica acordul obligatoriu al acestora pentru utilizarea datelor personale in activitati ulterioare de marketing direct.

7.37. Lista castigatoarelor va fi afisata pe website-ul www.browdrama.ro pe masura ce acestea sunt validate, insa fara a depasii termenul de 15 zile lucratoare din momentul stabilirii calitatii de castigatoare finale.

SECTIUNEA 8. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII

8.1 Prin participarea la Campanie, toate participantele si potentialele castigatoare sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantelor si eventualelor castigatoare.

8.2 Organizatorul si Agentia Digitala nu au nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantele unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare al premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

8.3 Organizatorul Campaniei si Agentia Digitala nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, situatiile in care o potentiala castigatoare comunica in mod eronat sau nu mai este disponibila la adresa comunicata pentru livrarea premiului.

8.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.

8.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice participanta din Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei si imaginea acestuia.

8.6 Prin participarea la Campanie, participanta declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu urmatoarele:

a. participanta este singura raspunzatoare pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;

b. participanta declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiului in caz de castig;

c. participanta este constienta de conditiile normale de utilizare a premiilor si participanta poate face uz de acestea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale si mentale, si/sau a celor din jur;

d. participanta este de acord cu prelucrarea datelor personale in conditiile si in scopul declarat prin acest Regulament Oficial.

8.7 Organizatorul si Agentia Digitala:

a. nu sunt raspunzatori pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul primirii lor de catre castigatoare, din partea Organizatorului;

b. nu sunt raspunzatori de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.

8.8 Dupa inmanarea premiilor, orice obligatie de natura morala si/sau financiara a Organizatorului fata de castigatoare inceteaza.

8.9 Daca sunt identificate cazuri de fraudare a inscrierilor, Organizatorul are dreptul de a nu pune in posesia castigatorilor premiile astfel obtinute sau de a solicita restituirea premiilor astfel primite si de a urmari din punct de vedere juridic (prin intermediul organelor de cercetare si/sau instante judecatoresti) respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE

9.1 Organizatorul nu este responsabil pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il calculeze si sa il vireze la Bugetul de Stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

9.2 Participantelor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei, si anume contravaloarea serviciilor de internet.

SECTIUNEA 10. ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1 Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si Agentia Digitala se obliga sa respecte preverile Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

10.2 Astfel, Organizatorul si Agentia Digitala implicate in organizarea Campaniei garanteaza tuturor participantelor la Campanie urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a se adresa instantei competente si de plângere catre autoritatea de supraveghere.

10.3 Dreptul de acces la date: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Obtinerea confirmarii se face in baza unei cereri scrise, datate si semnate, adresate Organizatorului, trimise la adresa acestuia mentionata la Sectiunea 1 din Regulamentul Oficial. Pentru o solicitare pe an, Organizatorul va oferi confirmarea in mod gratuit.

10.4 Dreptul de interventie asupra datelor: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: (a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte; (b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi; notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. (a) sau (b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. Pentru exercitarea dreptului sau, persoana vizata va inainta Organizatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

10.5 Dreptul de opozitie: orice persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. In ambele cazuri, in vederea exercitarii drepturilor sale, persoana vizata va inainta Organizatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

10.6 Scopurile constituirii bazei de date sunt: inregistrarea in Campanie, identificarea si inregistrarea castigatoarelor, inmanarea premiilor castigatoarelor, realizarea de rapoarte statistice, informarea participantilor (prin diverse mijloace de comunicare) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de Organizator.

10.7 Prin participarea la Campanie, participantele isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor participantelor cu caracter personal catre Organizator si/sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Organizatorului operata de catre Agentia Digitala, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigatoare, inmanarii si primirii premiului.

10.8 La momentul inscrierii in Campanie, participantele isi pot exprima acordul (optional) cu privire la includerea datelor participantelor cu caracter personal in baza de date a Organizatorului operata de catre Agentia Digitala, in scopul realizarii de rapoarte statistice, al informarii participantelor (prin diverse mijloace de comunicare) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de Organizator, precum si in alte scopuri de marketing.

10.9 Organizatorul le poate solicita castigatoarelor acordul pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse materiale tiparite, audio si/sau video, numele, prenumele lor, orasul de resedinta, imaginea si vocea. Castigatoarele nu vor fi obligate sa isi exprime acest acord, acest lucru ramanand la libera lor alegere. In cazul in care castigatoarele vor dori sa isi exprime acordul in acest sens, acest lucru va fi consemnat printr-o declaratie scrisa semnata de acestea.

SECTIUNEA 11. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

11.1 Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie. Incetarea Campaniei inainte de termen va fi facuta publica prin afisarea deciziei de incetare pe website-ul www.browdrama.ro

SECTIUNEA 12. LITIGII

12.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

SECTIUNEA 13. FORTA MAJORA

13.1 Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

13.2 Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

13.3 In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente:

a. avarierea sistemului informatic de stocare a datelor;

b. tentative de frauda a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;

c. orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia.

13.4 Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

SECTIUNEA 14. SESIZARI

14.1 In vederea sesizarilor de orice natura, Participantii la Campanie pot depune reclamatii in scris la adresa Organizatorului mentionata la art 1.1.

SECTIUNEA 15. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

15.1. Prin inscrierea la aceasta Campanie, participantele sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

15.2. Regulamentul Oficial al Campaniei va fi disponibil gratuit pe website-ul Campaniei sau poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. din acest Regulament Oficial.

15.3. Prezentul Regulament Oficial a fost redactat de catre Agentia Digitala, cu respectarea prevederilor legale si a fost semnat si autentificat in prezenta unui Notar Public intr-un exemplar original si mai multe copii duplicat.

Organizator

S.C. L’OREAL ROMANIA S.R.L.

prin imputernicit

S.C. SYSCOM DIGITAL S.R.L.